Pokud to projekt vyžaduje, dodáme betonové podkladní mazaniny, drátkobetony či hydroizolace, kročejové izolace a separační folie. Tvoříme bezdilatační celky, protiskluzné schody a necháváme materiál testovat – měření součinitele odporu smyku.